Als kanker je raakt

Behalve een mooie wielerdag heeft ‘Sport4Hope’ als doel om sponsorgeld in te zamelen voor de stichting Als kanker je raakt’: een stichting die zorgdraagt voor begeleiding, advies, ondersteuning en troost voor mensen en hun naasten die getroffen zijn door de ziekte.

Op 20 juni 2011 heeft de stichting Als kanker je raakt  de ANBI-status toegewezen heeft gekregen. Vanaf die datum merkt de Belastingdienst de instelling aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die u aan de stichting Als kanker je raakt via Sport4Hope doet zijn derhalve fiscaal aftrekbaar. Meer informatie kunt u hier vinden

Op 1 maart 2019 ontving Als kanker je raakt de Erkenning van CBF.  De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Meer informatie kunt u hier vinden