Als kanker je raakt


Sport4Hope is een evenement van de stichting Als kanker je raakt. Met dit fietsevenement hebben we als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze stichting. Lees op deze pagina meer over het doel, bekijk de prachtige video en maak kennis met het persoonlijke verhaal van Rogier Hoek.

Over snelwegen en levensvragen

Een jaar geleden heb ik een stamcel transplantatie gekregen tegen de tweede recidive van een non-Hodgkin lymfoom. De periode in aanloop naar de ziekenhuisopname was angstaanjagend, en de transplantatie en nabehandeling zeer intensief. Inmiddels ben ik in rustiger vaarwater gekomen; de behandeling is voorbij, ik heb het overleefd, en de nabehandeling en bijwerkingen vormen steeds minder een beperking in mijn dagelijks leven... lees verder

Goede Vrijdag 2007

Goede Vrijdag 2007. Tegelijkertijd met het herdenken van het lijden en sterven van Christus werd bij mij de diagnose lymfklierkanker gesteld; de ziekte van non-Hodgkin. Deze ziekte werd ontdekt en voor het eerst omschreven door de negentiende-eeuwse hematoloog Thomas Hodgkin. Waarom iemand een dergelijke slopende ziekte – die in mijn geval zeer lang zou blijven sluimeren – naar zichzelf zou willen vernoemen, is mij een compleet raadsel.... lees verder

Als kanker je raakt

Iedereen die door kanker wordt geraakt, herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. Chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, moe zijn en uitputting, opkrabbelen en terugvallen, terugvallen en opkrabbelen. Maar ook chaos in emoties. Ongeloof, ontkenning, verwarring, vragen, acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde. 

De initiatiefnemers weten vanuit hun eigen leven hoeveel impact kanker heeft. Het geconfronteerd worden met een lichaam dat je niet kunt vertrouwen, is zeer ingrijpend. Enerzijds mag je het leven ‘leven’ en anderzijds is het leven zo anders geworden. Hoe ga je verder? Kun je verder? Mag je verder? De confrontatie met kanker roept ook vragen op over kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In deze verwarring en chaos is het moeilijk Gods stem te verstaan en Zijn nabijheid te ervaren. 

Onze diepste drijfveer is: samen met jou op weg gaan. Dwars door de chaos heen. De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron. Vanuit onze eigen ervaringen herkennen wij de worsteling en de vragen. In ons geloof vinden wij kracht en mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Wij willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten.

website als kanker je raakt

ANBI

Op 20 juni 2011 heeft de stichting Als kanker je raakt de ANBI-status toegewezen gekregen. Vanaf die datum merkt de Belastingdienst de instelling aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die u aan de stichting Als kanker je raakt doet zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

Meer hierover lees je op de website van Als kanker je raakt

0
Sluit Menu