Editie 2016

Een succes om op door te bouwen; een samenvatting hoe we met z'n allen deze dag hebben beleefd! Lees hieronder het verslag of het artikel uit De Rijnsburger hiernaast. De foto's vindt je onder het verslag

Maar liefst 37 fietsers hebben zich afgelopen zaterdag 18 juni tot het uiterste ingespannen voor Als kanker je raakt. De stichting Als kanker je raakt ondersteunt mensen die op enigerlei wijze door kanker geraakt zijn. Zij wil haar activiteiten sterk uitbreiden door het vormen van regioteams. Voor het opzetten daarvan is geld voor training nodig. De regioteams zullen overigens allemaal uit vrijwilligers bestaan. 

Om 6.00 uur vertrokken 16 fietsers vanuit het topsportcentrum Almere voor hun rondje IJsselmeer van 260 km en om 09.00 uur vertrokken nog eens 21 fietsers voor hun rondje Markermeer van 136 km. In de ochtend een flinke regenbui trotserend maar geholpen door een briesje in de rug ging het vlot door Noord-Holland en over de Afsluitdijk respectievelijk de Houtribdijk. Op het laatste gedeelte van de beide tochten werd het moraal van de fietsers danig op de proef gesteld. Het comfortabele briesje in de rug werd vanaf Urk-Lelystad een lastige wind schuin tegen. In het volledig open landschap van het 'oneindige' fietspad tussen het IJsselmeer en de wildernis van de Oostvaardersplassen werd het doorzettingsvermogen aangesproken. Het venijn zat hem dus duidelijk in de staart. 

Om 14.30 uur kwamen de koplopers van de groep Markermeer met een daverend applaus over de finish. Om 15.00 uur kwamen de eerste fietsers van het rondje IJsselmeer binnen. Om 19.00 uur fietsen de laatste deelnemers, uitgeput maar voldaan, over de streep. Uit de cheque ter waarde van € 12.000,- bleek dat deze inspanningen niet voor niets waren geweest. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan het werk van de stichting Als kanker je raakt. Dank aan alle fietsers en hun sponsors hiervoor! Inmiddels heeft het organiserend team besloten om in 2017 Sport4Hope verder uit te bouwen. De foto's van deze editie vindt je hieronder.

0
Sluit Menu