Column Rogier Hoek

Met persoonlijke verhalen wil Rogier Hoek laten weten hoe belangrijk het werk van de stichting Als kanker je raakt is. En hoe belangrijk het is dat er middels een evenement als Sport4Hope extra middelen beschikbaar komen.

Over snelwegen en levensvragen

Een jaar geleden heb ik een stamcel transplantatie gekregen tegen de tweede recidive van een non-Hodgkin lymfoom. De periode in aanloop naar de ziekenhuisopname was angstaanjagend, en de transplantatie en nabehandeling zeer intensief. Inmiddels ben ik in rustiger vaarwater gekomen; de behandeling is voorbij, ik heb het overleefd, en de nabehandeling en bijwerkingen vormen steeds minder een beperking in mijn dagelijks leven... lees verder

Goede Vrijdag 2007

Goede Vrijdag 2007. Tegelijkertijd met het herdenken van het lijden en sterven van Christus werd bij mij de diagnose lymfklierkanker gesteld; de ziekte van non-Hodgkin. Deze ziekte werd ontdekt en voor het eerst omschreven door de negentiende-eeuwse hematoloog Thomas Hodgkin. Waarom iemand een dergelijke slopende ziekte – die in mijn geval zeer lang zou blijven sluimeren – naar zichzelf zou willen vernoemen, is mij een compleet raadsel.... lees verder

Als kanker je raakt

Iedereen die door kanker wordt geraakt, herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. Chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, moe zijn en uitputting, opkrabbelen en terugvallen, terugvallen en opkrabbelen. Maar ook chaos in emoties. Ongeloof, ontkenning, verwarring, vragen, acceptatie, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde. 

De initiatiefnemers weten vanuit hun eigen leven hoeveel impact kanker heeft. Het geconfronteerd worden met een lichaam dat je niet kunt vertrouwen, is zeer ingrijpend. Enerzijds mag je het leven ‘leven’ en anderzijds is het leven zo anders geworden. Hoe ga je verder? Kun je verder? Mag je verder? De confrontatie met kanker roept ook vragen op over kwetsbaarheid en sterfelijkheid. In deze verwarring en chaos is het moeilijk Gods stem te verstaan en Zijn nabijheid te ervaren. 

Onze diepste drijfveer is: samen met jou op weg gaan. Dwars door de chaos heen. De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron. Vanuit onze eigen ervaringen herkennen wij de worsteling en de vragen. In ons geloof vinden wij kracht en mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Wij willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten.

website als kanker je raakt

ANBI

Op 20 juni 2011 heeft de stichting Als kanker je raakt de ANBI-status toegewezen gekregen. Vanaf die datum merkt de Belastingdienst de instelling aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften die u aan de stichting Als kanker je raakt doet zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

Meer hierover lees je op de website van Als kanker je raakt

Op zaterdag 17 juni hebben ruim 80 deelnemers zich tot het uiterste ingespannen om geld in te verzamelen voor de stichting Als kanker je raakt. 

Onder vrijwel ideale fiets omstandigheden vertrok om 6.00 uur de eerste groep fietsers vanaf het topsportcentrum Almere voor hun IJsselmeer ronde van 260 km. Om 09.00 uur vertrok een tweede groep fietsers voor hun Markermeer ronde van 136 km en om 11.00 uur ging een derde groep van start voor de Gooimeer route van 50 km. 

Het rustige weer en de comfortabele temperatuur hielpen mee om nog meer van het fietsen en het landschap te genieten. Voor de IJsselmeer en Markermeer routes waren meerdere ondersteuningspunten ingericht waar de deelnemers op adem konden komen en om te eten en te drinken en de rugzakjes en bidons aan te vullen voor het volgende traject. Voor de Gooimeer fietsers was er na 20 km koffie met gebak geregeld in het historische Naarden Vesting. 

Deze keer waren ook de fietsers van KT-Vision Charity Cycling van de partij. De sponsors achter de KT-Vision Charity Cycling fietsers hebben het individuele sponsorbedrag van deze deelnemers nog eens verdubbeld. 

Rond 15.00 uur kwamen de eerste deelnemers van de diverse routes binnen en was het door het prachtige weer goed toeven in de nazit bij de finish in Almere. Het viel de Gooimeer fietsers niet altijd mee om alle fietsroute bordjes van het fietsroute netwerk tijdig op te merken. Een aantal Gooimeer fietsers hebben hierdoor heel wat extra kilometers gefietst. Tegen het einde van de middag bleek gelukkig toch iedereen weer bij de finish in Almere te zijn aangekomen. 

Om ongeveer 17.30 uur kon de organisatie van Sport4Hope de symbolische cheque overhandigen aan de vertegenwoordiging van de stichting Als kanker je raakt.Met op de Cheque genoteerd 19.521 euro !! (de totale opbrengst tot op dat moment). Een geweldig resultaat. Dit bedrag zal geheel ten goede komen aan het goede werk van de stichting Als kanker je raakt. Dank aan alle deelnemers en hun sponsors hiervoor! 

Organisatieteam Sport4Hope